Disclaimer

1. Informatie en afwijzing van aansprakelijkheid
GRENSIMMO MAKELAARDIJ besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheiden kunnen echter voorkomen. Grensimmo makelaardij is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheiden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie en diensten door Grensimmo makelaardij of door u aan GRENSIMMO MAKELAARDIJ middels een website van Grensimmo makelaardij of anderzins langs elektronische weg.

GRENSIMMO MAKELAARDIJ aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.GRENSIMMO MAKELAARDIJ garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

2. Wijzigingen/ updates
GRENSIMMO MAKELAARDIJ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via de website.

3. Externe links
De website bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoekers van deze site. GRENSIMMO MAKELAARDIJ kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina`s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

4. Intellectueel eigendom
De teksten van GRENSIMMO MAKELAARDIJ mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van deze website (waaronder teksten, ontwerp, foto`s en logo`s) berust bij GRENSIMMO MAKELAARDIJ.